در ارزیابی دستاوردهای آموزش عالی باید منصف بود/استیضاح وزیر علوم کارساز نیست

رییس دانشگاه شهید مدنی با بیان این‌که در ارزیابی دستاوردهای آموزش عالی یک سال و نیم اخیر باید منصف بود،‌ گفت: به اعتقاد من وزیر علوم با توجه به سابقه مدیریتی طولانی در دانشگاه و تسلط و آشنایی کامل با امورات آموزش عالی کشور در طول بیش از یک‌سال گذشته موفق بوده است.

ولی زاده

رییس دانشگاه شهید مدنی با بیان این‌که در ارزیابی دستاوردهای آموزش عالی یک سال و نیم اخیر باید منصف بود،‌ گفت: به اعتقاد من وزیر علوم با توجه به سابقه مدیریتی طولانی در دانشگاه و تسلط و آشنایی کامل با امورات آموزش عالی کشور در طول بیش از یک‌سال گذشته موفق بوده است.

دکتر ولی زاده در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به تبعات استیضاح وزیر علوم بر آموزش عالی در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من وزیر علوم با توجه به سابقه مدیریتی طولانی در دانشگاه و تسلط و آشنایی کامل با امورات آموزش عالی کشور، طی یک‌سال‌ونیم اخیر موفق بوده است. از طرفی میزان موفقیت در اداره آموزش عالی، پویایی، شادابی و امید در دانشگاه‌ها بی ارتباط با شرایط کلی جامعه و کشور نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: فاکتورها و عوامل خارج از اراده و کنترل و در بیرون از سیستم آموزش عالی به طریق مستقیم و یا با واسطه در میزان موفقیت، امید و شادابی دانشگاه‌ها موثر هستند، بنابراین باید منصفانه در ارزیابی‌ها لحاظ شوند.

رییس دانشگاه شهید مدنی خاطر نشان کرد: اگر با در نظر گرفتن همه جوانب باز هم احساس شود که به فعالیت بیشتر در زمینه‌ای خاص از آموزش عالی نیاز است و یا احیانا ضعفی در بخشی وجود داشته باشد، می‌توان با یادآوری آنها و کمک به برطرف کردن آنها در پیشبرد هر چه بهتر برنامه‌های وزارت علوم و موفقیت هر چه بیشتر وزیر موثر بود.

وی تاکید کرد: در شرایط خاص دانشگاه‌ها، کشور و منطقه، استیضاح نه تنها کارساز نیست، بلکه سیستم آموزش عالی و دانشگاه‌ها را با چالش جدی روبرو کرده و موجب یاس و نا آرامی در دانشگاه‌ها خواهد شد. به نظر من با ثبات مدیریتی در وزارتخانه و تداوم حضور دکتر غلامی در راس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شاهد شکوفایی هر چه بیشتر آموزش عالی کشور خواهیم بود.