تنش آبی در ۳۳۴ شهر علیرغم پاییز پُربارش +جدول

با وجود پربارش بودن پاییز، تنش‌های آبی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد. طبق اعلام رسمی وزارت نیرو، نگاهی به آخرین وضعیت شهر‌های در معرض تنش آبی حاکی از آن است که تا پایان آبان‌ماه سال جاری همچنان ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشته‌اند.

۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۰

با وجود پربارش بودن پاییز، تنش‌های آبی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد. طبق اعلام رسمی وزارت نیرو، نگاهی به آخرین وضعیت شهر‌های در معرض تنش آبی حاکی از آن است که تا پایان آبان‌ماه سال جاری همچنان ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشته‌اند.

خبرگزاری تسنیم: بر اساس آمار رسمی دفتر مطاعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۳ آذر سال آبی ۹۸-۹۷ (۷۳ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۷۷.۸ میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۴۰.۶ میلیمتر) ۹۱.۶ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴.۶ میلیمتر) ۲۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های ایران از اول مهر تا ۱۳ آذر به ۱۲۸ میلیارد و ۲۱۷ میلیون مترمکعب رسید.

تنش آبی در ۳۳۴ شهر علیرغم پاییز پُربارش +جدول

با وجود پربارش بودن پاییز، تنش‌های آبی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد. طبق اعلام رسمی وزارت نیرو، نگاهی به آخرین وضعیت شهر‌های در معرض تنش آبی حاکی از آن است که تا پایان آبان‌ماه سال جاری همچنان ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشته‌اند، بنابراین پربارشی دو ماه ابتدایی پاییز، نباید مردم را از موضوع مهم مدیریت مصرف غافل کند.