میرمحمدصادقی: اتکای بیشتر به نظرات کارشناسان مشکلات قوانین را کم می‌کند

یک حقوقدان تاکید کرد که در تهیه قوانین باید از نظرات کارشناسان و متخصصان بیشتر استفاده کرد.

حسین میرمحمد صادقی

یک حقوقدان تاکید کرد که در تهیه قوانین باید از نظرات کارشناسان و متخصصان بیشتر استفاده کرد.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با  نحوه عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری اظهار کرد: این موضوع که در هر کاری ممکن است ضعف وجود داشته باشد را نمی‌شود کتمان کرد، از جمله در مساله قانونگذاری یا فرآیند قانونگذاری یا محتوای قوانین در مجلس.  بدیهی است که در این زمینه تا به حد ایده آل رسیدن راهی دراز  در پیش داریم و اکنون نمی‌شود وضعیت ایده آل را متصور بود.

وی ادامه داد: برخی مواقع تغییرات یا اصلاحاتی که در قوانین اعمال می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است و ممکن است بعضا شرایط خاصی حاصل شود یا در حیطه عمل لازم است که قانون به اجرا گذاشته شود و  مسایل و مشکلات‌شان مشخص شود؛ لذا برخی از قوانین عمدتا ساخته و پرداخته مجلس نیست یا لایحه قضایی هستند که دستگاه قضایی تنظیم کرده یا دولت به عنوان لایحه آن را ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: در معاونت قوانین تلاش می‌شود اگر پیش‌نویس‌هایی مطرح می شود به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شود و در صورت نیاز به بیش از یک کمیسیون ارسال شود تا نظرات مختلف جمع آوری شود و بعد از آن گزارشی که کمیسیون‌ها می‌دهند مورد بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا  در صحن مجلس تصویب می‌شود ولی به دلیل این‌که در صحن مجلس نمایندگان هر کدام مستقل‌اند و رای خود را دارند ممکن است در برخی مواقع دقت لازم صورت نگیرد و برخی مواقع هم جزو طبیعت کار است که قانون بعد از تصویب و به مرحله اجرا گذاشتن، تازه خلاءهایش نمایان می‌شود؛ لذا باید تلاش کرد که این موارد و اشکالات هر چه کمتر شود و یا حتی به صفر برسد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مواردی که از طریق نمایندگان طرحی مطرح می‌شود، تلاش می‌کنیم هم در کمیسیون‌ها از برخی نظرات متخصصین استفاده کنیم و هم تلاش می‌کنیم که در معاونت قوانین نظرات‌مان را ارایه کنیم و حتی نظرات‌مان را  در صحن مجلس راجع به طرح و لایحه‌ای که مطرح شده بگوییم.

وی تاکید کرد: در تهیه قوانین باید از نظرات  کارشناسان و متخصصان بیشتر استفاده  کنیم و سعی می‌کنیم که اکثر طرح‌ها و لوایح به افرادی که متخصص‌اند ارسال و نظرات‌شان جمع شود و بر اساس آن نظرات قوانین تصویب شود؛ لذا  به نظرم اتکای بیشتر به نظرات کارشناسان بسیار اهمیت دارد و می‌تواند بسیاری از مشکلات در قوانین را کم کند.