قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه حماس با شکست مواجه شد

قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه حماس با شکست مواجه شد

قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه جنبش حماس فلسطین با شکست روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نتوانست دو سوم آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به دست آورد و با شکست مواجه شد.

تکمیل می شود..