عمو پورنگ و خاله شادونه در مراسم روز دانشجو!

16 آذر روز دانشجو و برنامه‌های ویژه برخی دانشجویان و دانشگاه‌ها، سوژه طنز کانال شهرونگ شده است.

16 آذر روز دانشجو و برنامه‌های ویژه برخی دانشجویان و دانشگاه‌ها، سوژه طنز کانال «شهرونگ» شده است.

عمو پورنگ و خاله شادونه در مراسم روز دانشجو!