خبر اول رسانه های جهان درباره ایران

رسانه - شبکه خبر اول رسانه های جهان درباره ایران

به گزارش جام نیوز ، عملیات تروریستی چابهار، به تیتر اول رسانه های جهان درباره ایران تبدیل شد.


رویترز، گاردین، فاکس نیوز  ...، تیتر خود را به انعکاس شهادت چند نیروی نظامی در این عملیات تروریستی اختصاص دادند.

111