ویدئو / ۱۳ سال بدون قریب و عمرانی

نیمۀ آذر ۱۳۸۴ به نیمه رسیده بود که خبر آمد هواپیمای سی-۱۳۰ حامل خبرنگاران در همان ابتدای پرواز، سقوط کرده است. ۹۴ سرنشین هواپیما که چهل‌تایشان خبرنگار و عکلس و تصویربردار رسانه‌ها بودند، بعلاوۀ تعدادی از ساکنان شهرک توحید - در حوالی فرودگاه مهرآباد تهران - در این حادثه جان باختند. امروز ۱۳ سال است که ایسنا از حضور عکاس و خبرنگار خود یعنی محمدحسن قریب و اسماعیل عمرانی محروم مانده است؛ دو نیروی جوان و مستعدی که در این حادثه تلخ به شهادت رسیدند.

نیمۀ آذر ۱۳۸۴ به نیمه رسیده بود که خبر آمد هواپیمای سی-۱۳۰ حامل خبرنگاران در همان ابتدای پرواز، سقوط کرده است. ۹۴ سرنشین هواپیما که چهل‌تایشان خبرنگار و عکلس و تصویربردار رسانه‌ها بودند، بعلاوۀ تعدادی از ساکنان شهرک توحید - در حوالی فرودگاه مهرآباد تهران - در این حادثه جان باختند. امروز ۱۳ سال است که ایسنا از حضور عکاس و خبرنگار خود یعنی «محمدحسن قریب» و «اسماعیل عمرانی» محروم مانده است؛ دو نیروی جوان و مستعدی که در این حادثه تلخ به شهادت رسیدند.

عکاس: مهدی قاسمی، امیر خلوصی، علیرضا صوت‌اکبر / تدوینگر: داریوش گرگوند