بازنشستگی عراقچی تکذیب شد

یک منبع آگاه از تکذیب بازنشستگی معاون سیاسی وزیر خارجه خبر داد.

عصر ایران: یک منبع آگاه در گفتگویی از تکذیب بازنشستگی معاون سیاسی وزیر خارجه خبر داد.

این منبع آگاه اعلام کرد: بازنشستگی در وزارت خارجه با ۳۵ سال خدمت انجام می شود و تا زمان بازنشستگی ایشان ۶ سال باقی مانده است.