نشست خبری رئیس‌جمهور در پایان سفر به سمنان

نشست خبری رئیس جمهوری عصر چهارشنبه - ۱۴ آذر - در ساختمان استانداری سمنان برگزار شد. این نشست، آخرین برنامه سفر دو روزۀ حسن روحانی به استان سمنان بود.

نشست خبری رئیس جمهوری عصر چهارشنبه - ۱۴ آذر - در ساختمان استانداری سمنان برگزار شد. این نشست، آخرین برنامه سفر دو روزۀ حسن روحانی به استان سمنان بود.

عکس: مسعود محقق - حمید املشی

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان

 • نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان سمنان