بعیدی‌نژاد: امید است آغاز گفتگو‌های یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد

سفیر کشورمان در لندن در صفحه توییتر خود نوشت: امید است آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد.

سفیر کشورمان در لندن در صفحه توییتر خود نوشت: امید است آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد.

بعیدی‌نژاد: امید است آغاز گفتگو‌های یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در لندن در صفحه توییتر خود نوشت: امید است آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد، حوثی‌ها شرکت در گفت‌وگوها را مشروط به خارج شدن بخشی از مجروحان خود برای معالجه و عزیمت هیات مذاکراتی خود از فرودگاه صنعا کرده بودند که با مشورت کشورهای ذی‌ربط تامین شدند.

گزارش مشکل
نویدیجنگلندن