سفر هیات پارلمانی ایران به ایتالیا

هیاتی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سفر به ایتالیا با دبیر کل آموزش عالی ایتالیا دیدار کردند.

هیاتی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سفر به ایتالیا با دبیر کل آموزش عالی ایتالیا دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، هیات پارلمانی ایران از کمیسیون آموزش که روز سه‌شنبه ۱۳ آذر به ایتالیا سفر کرده با مقامات پارلمانی و دانشگاهی ایتالیا دیدار و گفت‌وگو و از مراکز علمی، تحقیقاتی و آموزشی این کشور بازدید کردند.

نشست هیات پارلمانی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با دبیر کل آموزش عالی ایتالیا و دیدار با رییس بزرگترین مرکز تحقیقات ایتالیا CNR از جمله برنامه‌های این سفر بود.

دیدار با رئیس کمیسیون فرهنگ، آموزش و علوم در مجلس نمایندگان ایتالیا، ملاقات با دبیر کل آموزش عالی در محل وزارت آموزش و دانشگاه و تحقیقات از جمله برنامه های دیگر این هیات در سفر به ایتالیا است.

این هیات همچنین قرار است از مرکز ملی تحقیقات (Cnr) ایتالیا و دانشگاه 'تورورگاتا' بازدید و با روسای آن بازدید کند.

اسدالله عباسی، قاسم احمدی لاشکی، محمود نگهبان سلامی، ضیاءالله اعزازی ملکی و فرهاد فلاحتی اعضای هیات پارلمانی ایران در سفر به ایتالیا را تشکیل می‌دهند.