سازمان جنگل‌ها با گروه کارشناسان تحقیق و تفحص از این سازمان همکاری نمی‌کند

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: کارشناسان این تحقیق و تفحص پیرو آخرین جلسه هیئت مذکور اذعان داشتند که همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع با آنها مطلوب نیست و درصدد پیگیری این موضوع هستیم.

خبرگزاری میزان- رئیس «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» گفت: کارشناسان این تحقیق و تفحص پیرو آخرین جلسه هیئت مذکور اذعان داشتند که همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع با آنها مطلوب نیست و درصدد پیگیری این موضوع هستیم.

عدم همکاری سازمان جنگل‌ها با گروه کارشناسان تحقیق و تفحص از این سازمان «شمس‌الله شریعت‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به نتایج تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مجلس گفت: کارشناسان فعال در این تحقیق و تفحص اخیرا گزارشی را در رابطه با اقدامات انجام گرفته تهیه و در جلسه این هیئت قرائت کردند.

وی بیان داشت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که گزارش‌های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کنیم و اقدامات خودمان را در راستای این تحقیق و تفحص به پیش ببریم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مجلس اظهار داشت: البته کارشناسان این تحقیق و تفحص پیرو آخرین جلسه هیئت مذکور اذعان داشتند که همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع با گروه کارشناسان این تحقیق و تفحص مطلوب نیست که مقرر شد این موارد به صورت مکتوب منعکس شده است تا این اعتراضات را به ریاست مجلس یا وزیر مربوطه منعکس کنیم.