توسعه ایرانی به مطبوعات اضافه شد

روزنامه توسعه ایرانی به مدیرمسوولی مسعود حیدری از اواسط دی ماه منتشر می‌شود.

روزنامه‌ها

روزنامه «توسعه ایرانی» به مدیرمسوولی مسعود حیدری از اواسط دی ماه منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه «توسعه ایرانی» به مدیرمسوولی مسعود حیدری قرار است از اواسط دی ماه به عنوان روزنامه‌ای تحلیلی منتشر شود.

همچنین علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورای سیاست‌گذاری روزنامه «توسعه ایرانی» را برعهده دارد. او پیش از این و در سال‌های ۷۵ تا ۷۹ صاحب امتیاز و مدیرمسوول روزنامه «کار و کارگر» بود.

او در دوران وزارت خود تلاش کرد انجمن‌های صنفی استان‌ها را راه‌اندازی کند که از جمله آنها می‌توان به تاسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران اشاره کرد.