تصاویر منتشرشده از آتش‌سوزی مرکز خرید رز مال

مجتمع تجاری، اداری و تفریحی رز مال در غرب تهران امروز دچار آتش سوزی گسترده‌ شد و نیروهای آتش نشانی هم اکنون در حال خاموش کردن این آتش هستند.

وبسایت مشرق: مجتمع تجاری، اداری و تفریحی «رز مال» در غرب تهران امروز دچار آتش سوزی گسترده‌ شد و نیروهای آتش نشانی هم اکنون در حال خاموش کردن این آتش هستند.

تصاویر منتشرشده از آتش‌سوزی مرکز خرید غرب تهرانتصاویر منتشرشده از آتش‌سوزی مرکز خرید غرب تهران