سفارت انگلیس در تهران:بریتانیا از مذاکرات آتی استکهلم حمایت می کند

سفارت انگلستان در تهران در بیانیه ای از حمایت این کشور در قبال مذاکرات آتی استکهلم با محوریت یمن خبرداد.

سفارت انگلستان در تهران در بیانیه ای از حمایت این کشور در قبال مذاکرات آتی استکهلم با محوریت یمن خبرداد.

سفارت انگلیس در تهران:بریتانیا از مذاکرات آتی استکهلم حمایت می کند به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،  در متن این بیانیه آمده است: بریتانیا در مذاکرات آتی استکهلم از فرصتی که طرفین از طریق گفت و گو و مذاکره جهت پیشرفت در پایان دادن به جنگ یمن فراهم می کنند، استقبال می کند. تنها یک راه حل سیاسی می تواند در یمن به ایجاد ثبات درازمدت ، امنیت و صلح پایدار بیانجامد.

بریتانیا عمیقا نگران بحران انسانی و رنج غیر نظامیان یمنی است. توقف جنگ در حدیده گامی مثبت در حفاظت غیرنظیان و اعتماد در دو طرف ایجاد کرده است. ما باید حمایت کامل خود را از طرفین جهت کاهش تنش و ایجاد محیطی مساعد برای این مذاکرات فراهم آوریم.

کشورهای منطقه نقش مهمی در حمایت از این مذاکرات ایفا می کند. ما از حمایت بین المللی برای نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن مارتین گریفیتس استقبال می کنیم. به صورت مداوم طرفین درگیری را تشویق می کنیم تا در مذاکرات استکهلم با تعاملی سازنده این جنگ را پایان بدهند.از تمام کشورهای با نفوذ منطقه  انجام عملی مشابه  را خواستار هستیم.