بررسی موضوع پولشویی در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه ملی

دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود با بررسی آخرین تحولات مربوط به سخنان روزهای اخیر محمدجواد ظریف و طرح استیضاح وی در مجلس، حمایت خود را از وزیر امور خارجه کشورمان و سخنان اخیرش اعلام کرد.

لوگوی حزب توسعه ملی

دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود با بررسی آخرین تحولات مربوط به سخنان روزهای اخیر محمدجواد ظریف و طرح استیضاح وی در مجلس، حمایت خود را از وزیر امور خارجه کشورمان و سخنان اخیرش اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، علی باقری رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی با اشاره به اینکه موضوع پولشویی یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر عصر حاضر است، گفت: طبیعی است که جریان‌های بهره‌مند از این درآمدها با تمام توان و از راه‌های مختلف در مقابل هر امری که بخواهد مسیر پنهان ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم را سد یا از ورود پول نقد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به نظام مالی کشور جلوگیری کند، ایستادگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: اظهارات اخیر آقای ظریف درخصوص تلاش باندهای برخوردار از مزایای پولشویی در کشور برای مقابله با تصویب قوانینی که منجر به شفافیت نظام مالی و جریان پولی کشور می‌شود عجیب و قابل انکار نیست، بلکه نکته تعجب‌آور، این است که جریاناتی به جای همراهی و هم‌افزایی برای مقابله با این دخالت‌های احتمالی، گوینده این واقعیت‌ها را مورد تهاجم قرار دهند.

باقری با اشاره به طرح موضوع تلاش‌های اخیر برای استیضاح وزیر امور خارجه، اظهار کرد: اعضای دفتر سیاسی حزب ضمن بررسی این موضوع، با تاکید بر لزوم دفاع از حق قانونی نمایندگان مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی همچون استیضاح، سخنان اخیر ظریف را بیاناتی غیرقابل انکار و در جهت دفاع از منافع ملی کشور ارزیابی کردند که نه تنها موجب تهاجم گسترده رسانه‌ای و طرح استیضاح نیست، بلکه شایسته تقدیر و حمایت است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: دفتر سیاسی حزب توسعه تهاجم اخیر به ظریف را از منظر قرار داشتن در مقطع زمانی کنونی که آمریکا فشارهای بی‌سابقه‌ای علیه کشور و مردم ما اعمال داشته نیز قابل تامل و نقد دانست و در شرایطی که وزارت خارجه کشورمان در جبهه مقدم مقابله دیپلماتیک با این فشارها قرار دارد، خواستار حفظ همبستگی ملی در حمایت همه‌جانبه از نمایندگان کشور در عرصه سیاست خارجی شد.