نمادهای دستگاه‌های دولتی ساماندهی می‌شوند

شورای بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت

شورای بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، براساس آیین نامه بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت مصوب هیات وزیران و ابلاغ آن، شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ساماندهی نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی تشکیل شد.

بر اساس این آیین نامه، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)، نمایندگان وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نماینده سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان ثبت اسناد  املاک کشور و دو نفر صاحبنظر مرتبط با موضوع نشانه ها و نمادها عضو این شورا هستند.

این شورا بر اساس آیین‌نامه وظیفه بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای پیشنهادی دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و تصمیم‌گیری درباره اختلافات مربوط به تشابه نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت را برعهده دارد.

طبق ماده 6 این آیین نامه از زمان لازم الاجرا شدن آیین نامه، نشانه ها و نمادهای جدید دستگاههای دولتی و وابسته به دولت پس از تصویب شورا قابل استفاده است.

بر اساس تبصره 2 ماده آیین نامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه دولتی یا وابسته به دولت که پیشنهاد بررسی نشانه و نماد دستگاه را به شورا ارائه کرده است، در جلسات شورا حضور می یابد.

دبیرخانه شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری تشکیل شده و تا کنون دو جلسه شورا برگزار شده است.

در دومین جلسه شورا نشان پیشنهادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برای این مرکز با حضور حسام الدین آشنا؛ مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رییس مرکز و اعضای شورا،  بررسی و تصویب شد.