پزشکیان: دولت باید به مشکل جانبازان رسیدگی کند

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل بیمه درمانی جانبازان ابراز نگرانی کرد و گفت: جانبازان ما بیش از دو ماه است که از نظر بیمه درمانی دچار مشکل هستند، این اشکال باید توسط دولت برطرف شود.

پزشکیان نایب

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل بیمه درمانی جانبازان ابراز نگرانی کرد و گفت: جانبازان ما بیش از دو ماه است که از نظر بیمه درمانی دچار مشکل هستند، این اشکال باید توسط دولت برطرف شود.

محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به به وزیر بهداشت گفت: اقداماتی در خصوص تامین پزشکان تویسرکان انجام شده است، در حوزه پزشکان متخصص در حوزه‌هایی چون زنان و زایمان مشکل داریم، با آقای جان‌بابایی جلسه داشتیم به امید خدا دستورشان در این خصوص پیگیری شود تا ما از نظر تامین پزشک متخصص مشکل نداشته باشیم؛ در بیمارستان در دست احداث تویسرکان نصب تجهیزات چهار و پنجگانه‌ از  وزارت راه و شهرسازی به وزارت بهداشت واگذار شده است، اقدامات عملیاتی تسریع شود.

وی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اداره منابع طبیعی نسبت به عدم سختگیری به کشاورزان و به ویژه روستاییان که از چند نسل قبل نسبت به کشت در زمین ها اقدام کردند توجه کند همچنین نسبت به ثبت گردوی تویسرکان در فائو اقدامات جدی تری انجام شود .

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رییس بنیاد شهید گفت: آقای شهیدی جانبازان ما بیش از دو ماه است که از نظر بیمه درمانی دچار مشکل هستند، این اشکال باید توسط دولت برطرف شود، درست است که در ماده 49 قانون الحاق به قانون تنظیم دو حکم دادیم که ما به التفاوت را دستگاه اجرایی پرداخت کند اما دولت نمی توانست این را تصویب کند و از سرجمع سازمان مدیریت و برنامه ریزی بردارد و به شرکت بیمه پرداخت کند؟ آقای شهیدی تلاش کند این موضوع حل شود. همچنین دولت نسبت به پرداخت خسارت سرمازدگی کشاورزان از ماده 10و 12اقدام کند.

مسعود پزشکیان در پاسخ به مفتح گفت: دولت باید حتما به مشکل جانبازان رسیدگی کند.