امیدواری بعیدی‌نژاد به موفقیت مذاکرات سوئد برای پایان دادن جنگ یمن

ایلنا: سفیر ایران در لندن تاکید کرد: امید است که آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد. پشتیبانی لازم برای آغاز گفت‌وگوها خوب پیش رفته است.

در توییتر مطرح شد؛

امیدواری بعیدی‌نژاد به موفقیت مذاکرات سوئد برای پایان دادن جنگ یمن

سفیر ایران در لندن تاکید کرد: امید است که آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد. پشتیبانی لازم برای آغاز گفت‌وگوها خوب پیش رفته است.

به گزارش ایلنا، حمید بعیدی‌نژاد در توییتر خود نوشت: امید است که آغاز گفت‌وگوهای یمن نویدی برای پایان دادن به جنگ باشد. پشتیبانی لازم برای آغاز گفت‌وگوها خوب پیش رفته است. حوثی‌‌ها شرکت در گفت‌وگوها را مشروط به خارج شدن بخشی از مجروحین خود برای معالجه و عزیمت هیات مذاکرات خود از فرودگاه صنعا کرده بودند که با مشورت کشورهای ذیربط تامین شدند.