بازار مسکن متاثر از تحولات بازار ارز است

وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از تحولاتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسکن مربوط نمی‌شود.

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از تحولاتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسکن مربوط نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که دولت برای کاهش قیمت مسکن چه برنامه‌ای دارد، گفت: بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از تحولاتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسکن مربوط نمی شود.

وی افزود: مهم این است ما در  جریان تولید مسکن برای  اقشار متوسط و کم درآمد ، برنامه متنوعی داشته باشیم و به آنان کمک کنیم تا صاحب مسکن شوند.

ادامه دارد...