آقای قاضی‌پور با چه اجازه‌ای زنان و مردان مجلس را به ترسویی متهم می‌کنید؟

ایلنا: یک نماینده مجلس در واکنش به اظهارات نماینده مردم ارومیه واکنش نشان داد.

مافی:

آقای قاضی‌پور با چه اجازه‌ای زنان و مردان مجلس را به ترسویی متهم می‌کنید؟

یک نماینده مجلس در واکنش به اظهارات نماینده مردم ارومیه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، پروانه مافی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: اگر در جلسه رسمی ضمن بیان نطق صراحتاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان دهد و عقیده او را برخلاف جلوه دهد، نماینده در همان جلسه یا جلسه بعد می‌تواند برای رفع اشتباه بدون رعایت نوبت صحبت کند.

وی افزود: : آقای قاضی‌پور با چه اجازه‌ای بیش از نیمی از نمایندگان مجلس اعم از زن و مرد را به بی شجاعتی، ترسویی و صفاتی که در نطقتان داشتید متهم می‌کنید.  رئیس مجلس باید پاسخ این اتهام آقای قاضی‌پور را بدهد.