قطعنامه ۲۲۳۱ فعالیت موشکی ایران را محدود نمی‌کند

قطعنامه ۲۲۳۱ فعالیت موشکی ایران را محدود نمی‌کند

وزیر امور خارجه گفت: آنچه آمریکایی‌ها به آن اعتراف کرده اند این است که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ فعالیت موشکی ایران را محدود نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که واضح است و خود آمریکایی‌ها هم به آن اعتراف کرده‌اند این است که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ فعالیت موشکی ایران را محدود نمی‌کند.

وی افزود: خانم شرمن در زمان مذاکرات و آقای برایان هوک دو هفته پیش گفتند که قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را مجبور می‌کرد اما قطعنامه ۱۹۲۱ از ایران در باره یک نوع به خصوص از موشک‌ها تقاضا می‌کند.

ظریف گفت: ایران از آنجایی که برنامه سلاح هسته ای ندارد بنابراین برنامه موشکی خود را برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نمی‌کند.

ادامه دارد ...