دفاع نجفی خوشرودی از عملکرد کمیسیون امنیت ملی در بررسی CFT

ایلنا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دسته ایراد را به این کنوانسیون وارد کردند که ما تلاش کردیم آن را رفع کنیم.

دفاع نجفی خوشرودی از عملکرد کمیسیون امنیت ملی در بررسی CFT

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دسته ایراد را به این کنوانسیون وارد کردند که ما تلاش کردیم آن را رفع کنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی نجفی خوشرودی در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از عملکرد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت‌: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دسته ایراد را به این کنوانسیون وارد کردند که ما تلاش کردیم آن را رفع کنیم. آقای نقوی حسینی نکته‌ای را اشاره کردند که ما برای رفع این ایرادات جلسات متعددی را با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردیم. آن چه که ایشان درباره بند هفت این لایحه هم بیان‌ کرده است با نظر این دو نهاد رفع ابهام و تصمیم‌گیری شده است. ما این پیشنهاد جدید را  به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: اساسا لیست سیاه در گروه اقدام ویژه‌ مالی CFT، FATF وجود ندارد ما متن جدیدی را به جای این عنوان برای رفع ابهام گذاشتیم. سه مساله اصلی مربوط به حق شرط مصادیق تروریست و مسائل مربوط به استرداد مورد توجه شورا قرار گرفته بود که ما این ایرادات را رفع کردیم.