۱۶ آذر تبلور روحیه استکبار ستیزی نسل جوان در کشورمان است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: ریشه ۱۶ آذر را می توان موضع‌گیری نسل جوان کشورمان در خصوص تجاوزهای آمریکا و سلطه گری آن دید و واضح است که ۱۶ آذر تبلور روحیه استکبار ستیزی نسل جوان کشورمان است.

۱۶ آذر تبلور روحیه استکبار ستیزی نسل جوان در کشورمان است حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص تفاوت ۱۶ آذر امسال با ۱۶ آذر سال های گذشته بنا به شرایط موجود که در دوران پسابرجام شاهد بدعهدی های آمریکا هستیم، گفت: برای نسل جوان و دانشجو تجربه برجام و شکست مذاکرات و بدعهدی آمریکا یکی از مهمترین عواملی است که می تواند آنها را در موضع ضد استکبار وضد آمریکایی قرار دهد، آنها را تقویت کند و با شناخت بیشتری نسبت به ماهیت آمریکا وضدیت و دشمنی پایدار آمریکا نسبت به ملت ایران حرکت سیاسی خود را سامان دهد.

وی افزود: نکته دیگری که در این راستا مهم است این است که نسل جدید باید بدانند که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نسل جوانی که کشور دارد باید پیشرفت کنیم و راه دیگری جز این برای پیشرفت کشور نداریم.

ترقی تصریح کرد: باید بدانیم که تکیه بر خارج کشور نمی تواند یک الگوی مناسب برای توسعه پیشرفت باشد، بلکه نسل جوان الگوی پیشرفت را باید که متکی بر عوامل داخلی بداند و اینکه ما بتوانیم مسیر پیشرفت را همانند گذشته طی کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص ریشه یابی ۱۶ آذر گفت: ریشه ۱۶ آذر را می توان موضع‌گیری نسل جوان کشورمان در خصوص تجاوزهای آمریکا و سلطه گری آن دید و جنبش دانشجویی هر ضربه ای که خورده است چه در دوران مبارزات انقلاب و چه بعد از انقلاب و در فتنه هایی که رخ داد از آمریکا و عوامل وابسته به آن خورده است بنابراین واضح است که ۱۶ آذر تبلور روحیه استکبار ستیزی نسل جوان کشورمان است.

ترقی در خصوص جلو بودن نسل جدید نسبت به نسل ۳۲ گفت: خوشبختانه نسل سوم و چهارم انقلاب خیلی بیشتر ماهیت آمریکا را شناختندو خیلی بیشتر از نسل قبلی دشمنی های آمریکا را نسبت به ملت ایران لمس کردند بنابراین جوانی که هم اقدامات داعش را دیده که آنها هم حمایت آمریکا را داشته‌اند و هم توطئه ها و کودتا ها و دشمنی های آمریکا نسبت به ایران را دیده است مستندات بیشتری نسبت به ضدیت خود با آمریکا دارد بنابراین با تمام وجود از آمریکا متنفر است و آمادگی برای مقابله با آن را بیشتر از قبل دارد.