قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هدیه‌ای برای ایرانیان بود

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هدیه‌ای برای ایرانیان بود

وزیر امور خارجه گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که رسما توافق ایران را مورد تایید قرار داد و جایگزین قطعنامه ۱۹۲۹ شد،مثل هدیه ای برای ایرانیان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به تناقض گفتار آمریکاییها و اعتراف به صراحت قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص عدم ممنوعیت برنامه موشکی ایران توئیت کرد و نوشت: سوء استفاده مضحک از شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمی تواند واقعیت کوتاهی در انجام تعهدات و نیز شکست در پاسخگو کردن آمریکا نسبت به عدم پایبندی به تعهداتش را بپوشاند.

وی تاکید کرد: به ویژه آن که آمریکا اذعان داشته است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت  نمی تواند جلوی توانایی های بازدارندگی ایران را بگیرد. بهتر است بجای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، روی تبعیت همگان از آن کار شود."

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که رسما توافق ایران را مورد تایید قرار داد و جایگزین قطعنامه ۱۹۲۹ شد، حاوی زبانی ملایم بود که مثل هدیه ای برای ایرانیان بود که برایش به سختی رایزنی کرده بودند، نوشت: آن گونه که قطعنامه اشاره می کند تنها از ایران "درخواست شده" ( و نه متعهد کرده ) که از انجام فعالیتهای مرتبط به موشکهای بالستیک با قابلیت حمل سلاح های هستهای خودداری کند.