افزایش مصرف مواد مخدر میان زنان باردار آمریکایی

براساس نتایج به دست آمده از یک مطالعه ، میزان مصرف مواد مخدر در زنان باردار آمریکایی با بیش از دو برابر رشد مواجه بوده است.

افزایش دو برابری مصرف مواد مخدر میان زنان باردار

به گزارش مشرق به نقل از دیلی‌میل، براساس نتایج یک مطالعه که توسط مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا منتشر شده، میزان مصرف مواد مخدر در زنان باردار آمریکایی با بیش از دو برابر رشد مواجه بوده است.

داده‌ها حاکی از آن است، نرخ تولد نوزادان مبتلا به اوپیوئید از 1.5 در هر هزار نوزاد در سال 2004 به 6.5 نوزاد در سال 2015 افزایش یافته است؛ این رقم افزایش 4 برابری را نشان می‌دهد.

داده‌ها حاکی از آن است، زنان روستایی بیش از زنان شهری از مخدرهایی نظیر متامفتامین استفاده می‌کنند.

در این بررسی پژوهشگران سی‌دی‌سی به جمع‌آوری اطلاعات 47 میلیون مورد تولد در بیمارستان‌های آمریکا در مدت 12 سال پرداخته‌اند و در نهایت دریافتند، شمار زنان بارداری که اعتیاد به متامفتامین دارند و در شرایط وضع حمل هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

تیم تحقیقاتی از دانشگاه میشیگان می‌گوید: مصرف مخدر میان زنان باردار به نگرانی مهم بهداشت آمریکا تبدیل شده است.

لینسای آدون، متخصص زنان و زایمان در بیمارستان زنان « Von Voigtlander » میگوید:  زنان باردار نفر اول در مصرف متادون و متامفتامین هستند؛ بی آنکه از عوارض آن بر روی جنین خود مطلع باشند.