گفت و شنود/ اون طرف بشین!

روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست نوشته است در جدیدترین نظر سنجی از صهیونیست‌های ساکن فلسطین ‌اشغالی، معلوم شده که نیمی از آنها، مسئولان رژیم صیهونیستی را فاسد می‌دانند.

کیهان نمایه

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: روزنامه صهیونیستی جروزالم‌پست نوشته است در جدیدترین نظر سنجی از صهیونیست‌های ساکن فلسطین ‌اشغالی ، معلوم شده که نیمی از آنها، مسئولان رژیم صیهونیستی را فاسد می‌دانند.


گفتم: نیم دیگر چی؟!


گفت: احتمالا نیم دیگر آنها هم مسئولان این رژیم جعلی را کودک‌کش می‌دانند!


گفتم: یارو در آمریکا در حالی که مست کرده و تلوتلو می‌خورد وارد یک کافه پاتوق صهیونیست‌ها شد و فریاد زد آهای خوک‌هایی که سمت راست نشسته‌اید و گرگ‌هایی که سمت چپ هستید... یکی از آنهایی که سمت راست نشسته بود به او نزدیک شد و گفت؛ چشماتو باز کن، من خوک نیستم! و یارو گفت؛ پس برو سمت چپ بشین!