امروز سکولاریم و لیبرالیسم در دانشگاه ها با قدرت عمل می کند

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شرایط کنونیِ دانشگاه ها، اساتید بسیجی از بابت نگرانی برای حذف شدن، حرفی از آرمان های انقلاب نمی زنند.

وزیر اسبق ارتباطات گفت: در شرایط کنونیِ دانشگاه ها، اساتید بسیجی از بابت نگرانی برای حذف شدن، حرفی از آرمان های انقلاب نمی زنند.

امروز سکولاریم و لیبرالیسم در دانشگاه ها با قدرت عمل می کند به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات عصر امروز سه شنبه 13 آذر ماه در مجمع عالی سازمان بسیج اساتید کشور که با حضور استادان صاحب نظر از دانشگاه ها، مراکز علمی و تصمیم ساز کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت دانشگاه‌ها و ترسیم راهبرد‌های آینده پژوهانه در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد، گفت: در شرایط کنونیِ دانشگاه ها، اساتید بسیجی از بابت نگرانی برای حذف شدن، حرفی از آرمان های انقلاب نمی زنند. حتی امروز در مساجد کشور و دانشگاه ها هم حرف های انقلابی بر زبان نمی آورند و جرات حرف زدن ندارند.

سلیمانی از لزوم خروج بسیج اساتید از حالت اداری برای رسیدن به توان واقعی خود گفت و تاکید کرد: امروز سکولاریم و لیبرالیسم در دانشگاه ها با قدرت عمل می کند و مقابله با آن ها نیازمند سازمان دهی و مدیریت قوی است.