بررسی طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان خبر داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ابسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بررسی شد.

وی توضیح داد: در این جلسه ماده ۶ طرح تصویب شد که به موجب آن برای نظارت بر حسن اجرای قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم، هیاتی به ریاست یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان، معاون دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان‌ها تشکیل می‌شود.

وی افزود: طبق این مصوبه این هیات مکلف است هر دو هفته یک بار از زندان‌های استان‌ها بازدید به عمل آورد که اگر هنگام بازدید از زندان‌ها و یا در بررسی گزارشات بازداشت متهم را خلاف مقررات تشخیص دهند موضوع را به همراه نظر ارشادی خود به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌کنند، قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را مبنی بر فک، تخفیف و یا پذیرش قرار تامین به هیات مذکور اعلام کند.

نوروزی اضافه کرد: طبق این مصوبه اگر قاضی رسیدگی کننده نظر هیات را نپذیرد و اقدام وی خلاف قانون باشد هیات مراتب تخلف وی را به مراجع انتظامی اعلام می کند؛ همچنین این هیات مکلف است نتیجه عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور اعلام نماید.

نوروزی یادآور شد: در این طرح ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد که به موجب آن مدت بازداشت بدل از جزای نقدی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال یکسال، از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال دو سال و بیش از آن سه سال تعیین می‌شود.

وی گفت: طبق اصلاح انجام شده در ماده ۸ بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تقلیل حبس درجه ۱ تا ۴ به میزان یک تا دو درجه و نیز تقلیل حبس درجه ۵ و ۶ به میزان دو درجه و یا تبدیل ۵ و ۶ به مجازات از همان درجه به مجازات دیگر از همان درجه صورت می‌گیرد.