دیدار شهردار تهران با مقام معظم رهبری

شهردار تهران در صفحه شخصی خود نوشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در عزم خود راسختر شدم.

دیدار شهردار تهران با مقام معظم رهبری