به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند

ایلنا: وزیر امور خارجه تاکید کرد: به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، بهتر است که همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند.

وزیر امور خارجه:

به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند

وزیر امور خارجه تاکید کرد: به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، بهتر است که همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند.

به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف در واکنش به ادعاهای برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران وزارت امور خارجه امریکا در توییتر خود نوشت: به سخره گرفتن شورای امنیت سازمان ملل، شکست در تحقق تعهدات و پاسخگو بودن آمریکا برای عدم پایبندی را تحت‌‌الشعاع قرار نمی‌دهد؛ خصوصا وقتی که خود آمریکا می‌پذیرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از توانایی‌های بازدارنده ایران جلوگیری نمی‌کند. به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، بهتر است که همگی در جهت پایبندی به آن حرکت کنند.