اظهار نظر زنگنه در کمیسیون انرژی درباره طرح دو نرخی شدن بنزین

اظهار نظر زنگنه در کمیسیون انرژی درباره طرح دو نرخی شدن بنزین

عضو کمیسیون انرژی گفت: وزیر نفت در خصوص طرح دو نرخی شدن بنزین گفت من به تنهایی نمی توانم در این خصوص تصمیم گیری کنم و باید شورای عالی اقتصادی در این خصوص تصمیم گیری کند.

احمد صفری عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص جلسه این کمیسیون گفت: وزیر نفت در این جلسه به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد اما دو نفر از نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشدند.

وی افزود: آقای امیرآبادی از پاسخ های وزیر به سوالش در خصوص عملکرد پیمانکاران وزارت نفت و عدم پرداخت پول کارگران قانع نشد.

صفری گفت: بحث دو نرخه شدن بنزین در جلسه امروز کمیسیون مطرح شد و آقای زنگنه اعلام کرد که من به تنهایی نمی توانم در این خصوص تصمیم بگیرم باید شورای عالی اقتصادی سران قوا در این خصوص تصمیم بگیرند. ایشان اظهار نظری در خصوص موافقت و مخالفت با این طرح ارائه نداد.

نماینده مردم کرمانشاه اظهار داشت: آقای حسن وند رئیس کمیسیون انرژی  اعلام کرد دولت و کمیسیون انرژی تصمیمی در خصوص دو نرخی شدن بنزین اتخاذ نکرده اند.