آیا تعداد فارق التحصیلان بیکار را می دانید؟

یک فعال دانشجویی خطاب به رئیس جمهور گفت: آیا تعداد فارق ‌التحصیلان بیکار را می دانید؟ از شما انتظار می رود تا تدبیر جدی درباره رابطه آموزش عالی یا صنعت و کار بیاندیشید.

تشکل دانشجویی

یک فعال دانشجویی خطاب به رئیس جمهور گفت: آیا تعداد فارق ‌التحصیلان بیکار را می دانید؟ از شما انتظار می رود تا تدبیر جدی درباره رابطه آموزش عالی یا صنعت و کار بیاندیشید.

به گزارش ایسنا، احمدرضا زراعتی دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شاهرود در مراسم گرامی داشت روز دانشجو که با حضور رییس جمهور برگزار شد اظهار کرد:ما به عنوان شورای صنفی فریاد حق طلبی دانشجو هستیم.  فارغ از هر جناح سیاسی معتقد  به نظام و رهبری حقوق دانشجویان را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شورای صنفی دانشجویان به دنبال پررنگ تر کردن نقش دانشجویان در دانشگاه است.

زراعتی با طرح این ادعا که«وزارت علوم در راستای پولی شدن آموزش عالی حرکت می کند» گفت: به تعداد دانشجویان شبانه اضافه می شود و سنوات دانشجویان افزایش می‌یاید. اعتراض دانشجویان به این موضوع وجود دارد.

وی گفت: شما با شعار امید و تدبیر پا به عرصه گذاشتید حال دانشجویان سوال دارند از شما که به چه امید در این کشور بمانند؟ آیا تعداد دانشجویان فارق‌التحصیل بی‌کار را می دانید؟

این فعال دانشجویی تصریح کرد: از شما انتظار می رود تا تدبیر جدی درباره رابطه آموزش عالی با صنعت و کار بیاندیشید.
زراعتی ادامه داد: عدم پاسخ گویی مسئولین مشکل زا است، لذا پیشنهاد می کنیم تعامل دانشجویان با مسئولین دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بسیار خوشحال شدیم که در این موقعیت دانشگاه های این استان را برای حضور انتخاب کردید؛ کاش نگاه همگانی به دانشگاه ها در بین مسئولین هم وجود داشت.فقط چند دانشگاه بزرگ در این کشور وجود ندارد.

زراعتی با انتقاد از شرایط صنفی دانشگاه ها گفت: از سیاست افزایش دانشجو هر ساله در دانشگاه ها انتقاد داریم. افزایش دانشجو بد نیست اما با امکانات هماهنگی ندارد.