بررسی طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی

بررسی طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی از بررسی طرح ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی خبر داد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، گفت: در جلسه امروز قرار بود تصمیم گیری نهایی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام شود اما گزارش کمیته بررسی لایحه ارزش افزوده آماده نبود به همین دلیل بررسی این موضوع به جلسه بعد موکول شد.

نماینده مردم اراک افزود: بررسی موادی از طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. نقش این بانک در راستای تأمین مالی پروژه های نیمه تمام، برنامه ریزی شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: نحوه جذب سرمایه به افزایش خط اعتباری بانک توسعه موادی بود که از این طرح در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.