استیضاح وزیر کشاورزی در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قرار بر این بود که وزیر کشاورزی در جلسه امروز کمیسیون حضور پیدا کند اما به دلیل سفر رئیس جمهور به استان سمنان این امکان فراهم نشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قرار بر این بود که وزیر کشاورزی در جلسه امروز کمیسیون حضور پیدا کند اما به دلیل سفر رئیس جمهور به استان سمنان این امکان فراهم نشد.

استیضاح وزیر کشاورزی در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد علی اکبری عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: قرار بر این بود که در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی استیضاح حضور پیدا کند، اما به دلیل سفر رئیس جمهور به استان سمنان این امکان فراهم نشد.

وی افزود: طبق درخواست معاون پارلمانی حجتی وزیر کشاورزی قرار بر این شد که مجال مجددی برای حضور مجدد حجتی در کمیسیون کشاورزی فراهم شود.