برای پیش فروش مسکن نباید بیشتر از 30 درصد دریافت شود

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح پیش فروش ساختمان در نشست امروز عصر این کمیسیون بررسی شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح پیش فروش ساختمان در نشست امروز عصر این کمیسیون بررسی شد.

برای پیش فروش مسکن بیشتر از 30 درصد نباید دریافت شود قاسم میرزای نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور  در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: مدیران عامل متروهای کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، ‌تهران، مشهد، تبریز و ... امروز در این نشست گزارشی از وضعیت مترو، نیازمندی‌ها و گرفتاری‌های آن به نمایندگان ارائه کردند.

وی ادامه داد: در این نشست قرار شد برای جلوگیری از آلودگی هوا،‌ بهبود حمل و نقل از محل یارانه‌های سوخت و ...در بودجه به موضوع مترو توجه شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین با اشاره به بررسی طرح پیش فروش ساختمان هم اظهار کرد: دو ماده 4 و 8 این طرح به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد که در این نشست مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

میرزایی تاکید کرد: متاسفانه بارها شاهد بودیم که ساختمان‌هایی نیمه ساز را به چند نفر فروخته‌اند، لذا برای جلوگیری از این موضوع به موجب این دو ماده قرار شد سامانه ایجاد شده برای استعلام درباره این موضوع با حضور شهرداری، ‌ثبت اسناد، ثبت املاک و مالیات به روز رسانی شود تا قبل از تدوین سند از این سامانه استعلام گرفته شود.

وی بیان کرد: به موجب این دو ماده برای انجام پیش فروش ساختمان‌ها نباید بیشتر از 30 درصد دریافت شود.