بررسی مشکلات کارگران هفت تپه در کمیسیون اجتماعی

بررسی مشکلات کارگران هفت تپه در کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون ادامه بررسی مشکلات کارگران هفته تپه در دستور کار قرار گرفت.

عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوع خود اظهار داشت: در این جلسه ادامه بررسی مشکلات کارگران هفت تپه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه جمعی از نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه حضور پیدا کردند، گفت: در این جلسه نمایندگان استان خوزستان هم حضور یافتند و تاکید اصلی بر آن بودکه هر چه سریعتر مشکلات این کارگران حل و فصل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همچنین در ادامه جلسه موضوع دیگری درباره تعیین تکلیف وضعیت جانبازان اعصاب و روان در دستور کار قرار گرفت و قرار بر این شد که کارگروه ویژه ای برای حل این مسئله تشکیل شود و این موضوع به صورت تخصصی و کارشناسی شده حل و فصل شود.