بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیصات پروژه‌های وزارت راه در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیصات پروژه های وزارت راه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

کمیسیون عمران مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیصات پروژه های وزارت راه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

صدیف بدری در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران بیان کرد: دستور جلسه امروز بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیصات پروژه‌های وزارت راه بود. سرجمع اعتبارات وزارت راه از تبصره‌ها و ردیف‌های پیوست ۱ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد اعتبارات تخصیص داده شده است و حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به حوزه حمل و نقل و بقیه آن مربوط به حوزه‌های مختلف است.

بدری در ادامه تصریح کرد: بحث اصلی و دغدغه ما ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه است که مصوبه را با ابلاغیه حدود ۲۵ درصد کاهش داده و در کنار آن موضوع مطالبات پیمانکاران و تعهدات وزارت راه مطرح است.

وی افزود: وزارت راه بالغ بر۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پیمانکاران است و ۴۰۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به احکام قضایی است که وزارت راه در آن محکوم شده است و بقیه آن مربوط به اسنادی است که به صورت اوراق مشارکتی یا تعهدات اسناد خزانه ای است که وزارت راه باید آن ها را پرداخت کند.

بدری در ادامه تاکید کرد: اینها موضوعاتی است که دولت باید در بودجه سال های آتی آنها را مد نظر قرار دهد. موضوع بعدی بحث اخذ قیر رایگان از محل مصوب بودجه ۹۷ بود که وزارت نفت باید چهار میلیون تن قیر به دستگاه های مختلف دهد که سهم وزارت راه حدود دو میلیون تن است که تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن قیر رایگان می شود. رقم ریالی که مابه تفاوت آن را وزارت نفت باید تا پایان سال دهد ۷۰۰ میلیارد تومان قیر رایگان به وزارت راه و شهر سازی است.ما از طریق کمیسیون پیگیر این موضوع هستیم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: قرار بر این شد تا در یک جلسه با حضور آقای نوبخت و وزیر راه و شهرسازی در خصوص بودجه ۹۸ و مواردی که باید در سال ۹۷ عملیاتی می شد اما تاکنون نشده است بحث و بررسی کنیم.