برگزاری دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات اجرای احکام

ششمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه روز به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و با مشارکت نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات اجرای احکام برگزار شد.

قوه قضاییه

ششمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه روز به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و با مشارکت نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات اجرای احکام برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه،  شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی حدود ۸۰ نفر از قضات اجرای احکام دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به جرایم پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بودند.

سرفصل‌های آموزشی این دوره عبارتند بودند از: دادرسی در جرائم قاچاق کالا و ارز، بررسی تحلیلی صلاحیت مراجع غیر دادگستری، شگردهای ارتکاب قاچاق کالا، حقوق گمرکی، تحلیل حقوقی جزای عمومی در جرایم قاچاق کالا و ارز، شگردهای ارتکاب قاچاق ارز، تحلیل حقوقی جزای اختصاصی در جرایم قاچاق کالا و ارز، اجرای احکام در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و فرایند تعاملات قضات با دفتر نمایندگی قوه قضاییه و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

این پودمان زیر نظر اساتید مجربی چون جابر محمدی بازپرس دادسرای نظامی تهران، اجتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، جناب سرهنگ قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا، ابراهیم نقدی مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس کارگروه اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد تشکیل گردید.