“ذوالنور به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح ظریف است”

یک نماینده‌ی مجلس می‌گوید: آقای ذوالنور از اعضای هیات رئیسه فراکسیون ولایی به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح ظریف است چون معتقد است استیضاح ظریف در شرایط کنونی به صلاح نیست. سیدمحمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اکثر امضاء کنندگان استیضاح آقای ظریف از فراکسیون ولایی هستند اما این بدان معنا نیست که … نوشته “ذوالنور به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح ظریف است” اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

محمدجواد ابطحی

یک نماینده‌ی مجلس می‌گوید: آقای ذوالنور از اعضای هیات رئیسه فراکسیون ولایی به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح ظریف است چون معتقد است استیضاح ظریف در شرایط کنونی به صلاح نیست.

سیدمحمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اکثر امضاء کنندگان استیضاح آقای ظریف از فراکسیون ولایی هستند اما این بدان معنا نیست که موضع این فراکسیون استیضاح وزیر خارجه باشد، کما این که آقای ذوالنور از اعضای هیات رئیسه فراکسیون ولایی به دنبال پس گرفتن امضاهاست چون معتقد است استیضاح در شرایط کنونی به صلاح نیست.

وی افزود: با این وجود بنده پای امضای استیضاح آقای ظریف ایستاده ام البته آقای ذوالنور هم توانسته تعدادی از امضاها را پس بگیرد.

ابطحی در پایان گفت که موضوع استیضاح ظریف در فراکسیون ولایی مطرح نشده است و این فراکسیون بنایی برای استیضاح هم ندارد.

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/EdgGu