طرح اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام وصول شد

طرح اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام وصول شد

هیئت رئیسه مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس ۳ طرح ارائه شده توسط نمایندگان را اعلام وصول کرد.

بر این اساس طرح الزام شاغلان حرف پزشکی و وابسته به تجهیزات مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارتخوان بانکی اعلام وصول شد.

هیئت رئیسه مجلس همچنین طرح اصلاح مواد ۴۴ و ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعلام وصول کرد.