تشکیلکمیته ویژه‌ بررسی دقیق شاخص‌های بکارگیری بازنشستگان در مجلس

عضو فراکسیون جوانان مجلس از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق شاخص‌های بکارگیری بازنشستگان در این فراکسیون، خبر داد.

خبرگزاری میزان- عضو فراکسیون جوانان مجلس از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق شاخص‌های بکارگیری بازنشستگان در این فراکسیون، خبر داد.

///// به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سید احسان قاضی زاده هاشمی، در صفحه شخصی خود نوشت:

از مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می‌کنم که از قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ بازنشستگان و بازشدن حلقه مدیریت بسته کشور و بکارگیری جوانان حمایت کردند. فراکسیون جوانان و  مرکز پژوهشهای مجلس کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق شاخص‌های بکارگیری بازنشستگان تشکیل خواهد داد.