میرزایی نیکو: قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد؛ مشکل، عدم اجرای اصول است

یک عضو فراکسیون امید درباره ظرفیت‌های قانون اساسی و پیشنهاد اصلاح آن می‌گوید: مشکل از قانون اساسی نیست، بلکه مشکل عدم‌اجرا یا عدم‌توجه به برخی از اصول آن، ازجمله حقوق مردم است. به‌طور مثال، یکی از اصول قانون اساسی آزادی تجمعات و اجتماعات است یا آزادی گروه‌ها و دسته‌جات و مطبوعات، اما عموم این اصول که مربوط به آزادی حقوق ملت می‌شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

یک عضو فراکسیون امید درباره ظرفیت‌های قانون اساسی و پیشنهاد اصلاح آن می‌گوید: مشکل از قانون اساسی نیست، بلکه مشکل عدم‌اجرا یا عدم‌توجه به برخی از اصول آن، ازجمله حقوق مردم است.

همزمان با روز قانون اساسی؛ قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی درباره کاستی‌های قانون اساسی و ضرورت اصلاح آن به ایرنا می‌گوید: به نظر من پیش از این، گروهی از حقوقدان از مراکزی، چون مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد‌های مرتبط آن، قانون اساسی و نظرات مختلف درباره آن را بررسی کنند که آیا قانون اساسی ایرادی دارد یا نه؟ اگر ایرادی دارد، چگونه قابل حل است؟ برگزاری همه‌پرسی درباره آن ضروری و ممکن است یا نه؟ به نظرم تا خِرد جمعی صورت نگیرد، انجام این کار صحیح نیست.

وی در پاسخ به اینکه به نظر شما اصلاح قانون اساسی لازم است یا نه، تصریح می‌کند: ما به حد کافی قانون داریم، حتی اگر امروز در مجلس بسته شود و دیگر قانونگذاری را تعطیل کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد. مشکل اینجاست که قانون عملی و اجرایی نمی‌شود.

نماینده دماوند در پاسخ به اینکه یعنی قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد می‌گوید: به نظر من اگر بند‌ها و مفاد قانون اساسی، به دقت اجرا شود، مفید خواهد بود. چراکه بخش‌های زیادی از آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

این عضو فراکسیون امید درباره اینکه کدام بخش‌های قانون اساسی بیشتر مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، تأکید می‌کند: به نظر من، آن بخش‌هایی که جنبه عمومی دارد و عمدتاً مربوط به مردم می‌شود، بیشتر مغفول مانده است. به نظر من توجه به اجرای این اصول می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی را حل کند.

وی در ادامه افزاید: مشکل امروز ما قانون اساسی نیست، بلکه مشکل عدم اجرا و توجه به بند‌ها و اصول آن است. به‌طور مثال، یکی از اصول قانون اساسی آزادی تجمعات و اجتماعات است یا آزادی گروه‌ها و دسته‌جات و مطبوعات، اما عموم این اصول که مربوط به آزادی حقوق ملت می‌شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کوتاه