طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نهایی شد/ آغاز بررسی تا دو هفته دیگر

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شواراها در مجلس با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: این لایحه تاکنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است و ما در حال حاضر طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در کمیسیون نهایی کرده‌ایم.

خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شواراها در مجلس با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: این لایحه تاکنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است و ما در حال حاضر طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در کمیسیون نهایی کرده‌ایم.

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نهایی شد/ بررسی این طرح تا دو هفته دیگر آغاز می‌شود «محمد جواد کولیوند» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگازی میزان با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: این لایحه تاکنون از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است و ما در حال حاضر طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در کمیسیون نهایی کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: این طرح در حال حاضر به اداره قوانین مجلس جهت چاپ و توزیع ارسال شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: این طرح ۲۹ ماده دارد و موضوع استانی و شهرستانی شدن انتخابات در این طرح گنجانده شده است.

کولیوند با اشاره به تشریح مواد استانی و شهرستانی شدن انتخابات مجلس بیان داشت: براساس این بخش حوزه انتخابیه می‌ماند و فرد نامزد باید یک حد نصاب ۱۰ درصدی آرا که احتمالا در مجلس تغییر می‌کند را از حوزه انتخابیه خود کسب کند و پس از آن رای استان این نامزد هم باید جمع آوری شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به تناسب این فرایند باید هیئت اجرایی استان‌ها شکل گرفته و تبلیغات نامزد‌ها هم اصلاح شود.   همچنین به تناسب این فرآیند باید جرایم انتخاباتی تغییر کند و البته شرایط نامزد‌ها هم در این طرح تا حدودی مورد اصلاح قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح به دور بعدی انتخابات مجلس می‌رسد یا خیر؟ گفت: بله؛ مطمئن باشید این طرح تا دو هفته آینده در صحن مطرح خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح بیان داشت: ما جلساتی درباره این موضوع با شورای نگهبان داشته‌ایم. این شورا مواردی را به عنوان ایراد ذکر کرده است که ما آن‌ها را اصلاح کردیم. البته این شورا هنوز هم مواردی را به عنوان ایراد مطرح می‌کند که امیدواریم بتوانیم با ادامه جلسات این موضوعات را حل و فصل کنیم.

کولیوند در ادامه با اشاره به طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: در حال حاضر ۵۰ امضا برای در اولویت دستور قرار گرفتن طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس جمع آوری شده است که می‌تواند این طرح را در دستور صحن قرار دهد.

وی افزود: طرح افزایش تعداد نمایندگان و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مکمل یکدیگرند که باید هر دو در کنار هم در مجلس مورد بررسی قرار گیرند.

این نماینده مجلس بیان داشت: طبق طرح افزایش تعداد نمایندگان ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس اضافه خواهد شد.