ادامه خط‌ مشی کنونی «انقلاب گرسنگان» علیه نظام مصر را بدنبال دارد

یکی از رهبران حزب «الکرامه الناصری» مصر با اشاره به سیاست‌های ناکام نظام در تعامل با شرایط حاکم بر کشور، تاکید کرد که ادامه این سیاست‌ها موجب قیام مردم در قالب «انقلاب گرسنگان» خواهد شد.

ادامه خط‌ مشی کنونی «انقلاب گرسنگان» علیه نظام مصر را بدنبال دارد

به گزارش مشرق، «امین اسکندر»

، یکی از رهبران حزب «الکرامه الناصری» مصر در قاهره

تصریح کرد: دولت سیاست‌های ناکام و شکست خورده‌ای در تعامل با اوضاع اقتصادی کشور اتخاذ کرد که آسیب‌های بزرگی به اقشار کم درآمد و متوسط وارد کرد.

اسکندر با بیان اینکه اتخاذ این سیاست‌ها با اهداف انقلاب 25 ژانویه که در قانون اساسی جدید مصر نیز به آن صراحتا اشاره شده، نسبت به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قیام اقشار کم درآمد در قالب «انقلاب گرسنگان» هشدار داد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کنونی نظام به سمتی پیش می‌رود که زمانی خط مشی رژیم مبارک بود و این موضوعی کاملا مردود است، چون تغییراتی که ما در پی آن بودیم، تغییر ساختار و نه تغییر افراد بود.

اسکندر همچنین ظهور برخی از مهره‌های رژیم سابق مانند «احمد عز»، دبیرکل حزب منحل ملی و «پترس غالی»، وزیر دارایی فراری حسنی مبارک در عرصه سیاسی و مصالحه با «حسین سالم» و درخواست نامزدی پسر مبارک در انتخابات ریاست جمهوری را موجب تحریک مردم و قیام آنها علیه حکومت دانست.

وی افزود: متاسفانه مشاهده می‌کنیم، رژیم مبارک نه تنها سقوط نکرده، بلکه سیاست‌های نظام کنونی به ظهور بیش از پیش آن کمک کرده و حتی درحال در پیش گرفتن خط مشی آن در بسیاری از سیاست‌ها از جمله در حوزه اقتصاد است

اسکندر تاکید کرد: مسئولان باید بدانند انقلاب گرسنگان بیش از هر زمان دیگری به آنها نزدیک است، چراکه هم اکنون آگاهی و بیداری مردم به حدی رسیده که برای دفاع از دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه علیه نظام کنونی قیام کنند.

گزارش مشکل