متجاوز به دختر ۱۳ ساله در گلستان اعدام شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعدام متجاوز به دختر ۱۳ ساله خبر داد. «هادی هاشمیان» اظهار کرد: این متجاوز به عنف پارسال در یکی از روستا‌های گرگان پس از ربودن یک دختر بچه ۱۳ ساله به او تجاوز کرده بود. وی افزود: قاضی پرونده پس از رسیدگی به درخواست خانواده این دختربچه در کمتر از ۶ ماه، حکم اعدام این فرد را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از اعدام متجاوز به دختر ۱۳ ساله خبر داد.

«هادی هاشمیان» اظهار کرد: این متجاوز به عنف پارسال در یکی از روستا‌های گرگان پس از ربودن یک دختر بچه ۱۳ ساله به او تجاوز کرده بود.

وی افزود: قاضی پرونده پس از رسیدگی به درخواست خانواده این دختربچه در کمتر از ۶ ماه، حکم اعدام این فرد را صادر کرد.

به گفته هاشمیان، پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام این متجاوز به عنف، صبح امروز اجرا شد.

لینک کوتاه