نمایندگان با حذف ارائه خدمات درمانی با تعرفه دولتی به بیمه شدگان از قانون بودجه ۹۷ موافقت کردند

نمایندگان با ابقای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان با تعرفه دولتی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح در قانون بودجه ۹۷ موافقت کردند.

نمایندگان با ابقای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان با تعرفه دولتی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح در قانون بودجه ۹۷ موافقت کردند.

نمایندگان با حذف ارائه خدمات درمانی با تعرفه دولتی به بیمه شدگان از قانون بودجه ۹۷ موافقت کردند به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با حذف ماده 9 طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 مبنی بر حذف جز (1) بند (ز) تبصره (17) قانون بودجه بر اساس پیشنهاد غلامرضا کاتب با ابقای آن با 140 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جز (1) بند (ز) تبصره (17) آمده است: سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.