فرح، عروسش را والا حضرت کرد و مضحکه شد

توئیت فرح پهلوی درباره یاسمین پهلوی، همسر رضا پهلوی سوژه کاربران توئیتر شد.

برترین ها: توئیت فرح پهلوی درباره یاسمین پهلوی، همسر رضا پهلوی سوژه کاربران توئیتر شد. وی در توئیتر خود نوشت:

«از هم میهنانی که از داخل و خارج کشور از طریق من با پیام ها و تماس های خود آرزوی بهبودی والاحضرت یاسمین را داشتند سپاسگزارم.»

والاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورند

کاربران توئیتر به والاحضرت خطاب شدن همسر رضا پهلوی واکنش های طنز و منفی زیادی نشان دادند که در ادامه برخی از آها را می بینید.

والاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورندوالاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورندوالاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورندوالاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورندوالاحضرت فقط یاسمین پهلوی، بقیه ادای شما را درمی‌آورند