۱۰ هزار میلیارد برای تسویه بدهی پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام روستایی اختصاص یافت

نمایندگان طبق مصوبه نمایندگان ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی پیمانکاران، توسعه و تکمیل راه‌های روستایی و تکیمل پروژه‌های نیمه تمام بهسازی معابر روستا‌ها اختصاص یافت.

خبرگزاری میزان- نمایندگان طبق مصوبه نمایندگان ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی پیمانکاران، توسعه و تکمیل راه‌های روستایی و تکیمل پروژه‌های نیمه تمام بهسازی معابر روستا‌ها اختصاص یافت.

۱۰ هزار میلیارد برای تسویه بدهی پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام روستایی اختصاص یافت به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با تصویب بند (ض) اصلاحیه این قانون موافقت کردند.


در بند (ض) آمده است؛ به منظور انجام تعهدات مندرج در بند (ه) این تبصره و تأییدیه سایر بدهی‌های دولت سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا ۶۰ درصد از محل کاهش سقف موضوع بند (ب) آن افزایش می‌یابد.


مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تکمیل راه روستایی و عشایری به شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۶۲۵۵ و کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستا‌ها به شماره طبقه بندی ۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱ به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد.