ابطال پروانه فعالیت بیش از ۸۰ حزب و تشکل سیاسی

وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت بیش از ۸۰ حزب و تشکل سیاسی و صنفی را به دلیل انطباق نداشتن با قانون جدید احزاب باطل خواهد کرد.

پروانه فعالیت بیش از ۸۰ حزب و تشکل سیاسی باطل می‌شود

به گزارش مشرق، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت چکیده‌ای اسامی احزابی که تاکنون خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده‌اند را به خانه احزاب ایران ارسال کرده است.

شنیده می‌شود که در جدیدترین اسامی وزارت کشور بیش از ۳۰ حزب را قانونی و واجد شرایط برای دریافت یارانه احزاب تشخیص داده است. بنابراین تاکنون از منظر وزارت کشور تنها ۸۰ حزب جزو تشکل‌های قانونی کشور شناخته می‌شوند.

گفته می‌شود که دیگر احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که تعداد آنها به بیش از ۸۰ حزب می‌رسد به دلیل عدم انطابق با قانون جدید احزاب پروانه فعالیت آنها باطل خواهد شد.

کارشناسان و منتقدان احزاب سیاسی و صنفی معتقدند  که برخی از احزاب، احزاب کاغذی هستند و هیچ تحرک تشکیلاتی و موثری ندارند.